Odmiany » Odmiany jadalne » Cedron

Cedron

Grupa wczesności: Wczesne
Zawartość skrobi: 18,1% (według COBORU)
Cechy kulinarne:
- Typ kulinarny: BC - lekko mączysty
Wschody: Równomierne, intensywne
Trwałość przechowalnicza: 6,0 - dobra
Potencjał plonowania: 34,2 t/ha (według COBORU)

Wymagania glebowe i nawozowe :

Cedron jest odmianą o niskich wymaganiach glebowych i wodnych. Dzięki stosunkowo krótkiemu okresowi wegetacji wykazuje znaczną odporność na suszę. Odmiana toleruje gleby lżejsze - mniej zasobne, ale odwdzięczy się plonem za zasobniejsze stanowisko. Nawożenie należy dostosować do planowanego kierunku użytkowania oraz terminu zboru – nadmierne nawożenie azotowe, może znacząco wydłużać wegetację.

Charakterystyka:

Cedron jest jedną z najwcześniejszych odmian o podwyższonej zawartości skrobi. Z powodzeniem wysadzany jest na pierwszy zbiór dla przemysłu skrobiowego. Bulwy łatwo odrywają się od stolonów, a poziom skrobi, jest zadowalający. Cedron wykorzystywany jest również, jako surowiec do produkcji chipsów – głównie w początkowym okresie kampanii. Uzyskany surowiec charakteryzują bardzo dobre parametry technologiczne.

Odporności:

Mątwik ziemniaczany: Ro1
Parch zwykły: 6,0 - średnia
Uszkodzenia mechaniczne: wysoka
Zaraza ziemniaka: 3,0 - średnia
Wirus Y: 6,5
Metrybuzyna po wschodach:Zamawiam