Odmiany » Odmiany jadalne » Bzura

Bzura

Grupa wczesności:  późna

Zawartość skrobi: 19,0%
Cechy kulinarne:  C - mączysty
Wschody: równomierne, intensywne
Trwałość przechowalnicza:  6,5 - dobra
Potencjał plonowania:  42,0 t/ha (według COBORU), plon skrobi wysoki

Wymagania glebowe i nawozowe :

Niskie wymagania glebowe, wierna w plonowaniu nawet przy okresowych niedoborach wody.

Charakterystyka:

...

Odporności:

Mątwik ziemniaczany:  Ro1
Parch zwykły:  5,5 - średnia
Uszkodzenia mechaniczne:  wysoka
Zaraza ziemniaka:  zaraza liści bardzo wysoka (8,0), zaraza bulw średnia (4,0)
Wirus Y:  9 - całkowicie odporna
Metrybuzyna po wschodach:  średnia wrażliwośćZamawiam