O firmie

Hodowla Ziemniaka Zamarte - siła tradycji

Już od ponad siedemdziesięciu lat, Hodowla Ziemniaka Zamarte wiedzie prym w hodowli ziemniaka jadalnego  i skrobiowego w Polsce oraz wyróżnia się wśród europejskich firm nasiennych.

Dzięki żmudnej,  wytrwałej pracy hodowlanej oraz organizacyjnej kilku pokoleń specjalistów związanych z ośrodkiem hodowli w Zamartem powstało i weszło do praktyki rolniczej ponad 100 odmian ziemniaka,    z których większość zdobyła uznanie producentów ziemniaka, przetwórców jak i konsumentów. Osiągnięty poziom postępu hodowlanego plasuje ten ośrodek w czołówce krajowej i europejskiej.

Ośrodek hodowli ziemniaka w Zamartem jest aktualnie zorganizowany w formie spółki prawa handlowego o nazwie – Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. – Grupa IHAR. Pod tą firmą prowadzone są zarówno prace selekcyjne, jak również rozmnożenia materiałów przedbazowych i bazowych (począwszy od „in vitro”, poprzez mikrobulwy i minibulwy, aż po superelity i elity). Właścicielem Spółki jest Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie - Państwowy Instytut Badawczy, podlegający Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ośrodkiem hodowli w Zamartem od 1 kwietnia 2018 r. kieruje dr Piotr Kamiński, pełniący funkcję Prezesa Zarządu, a jednocześnie prowadzący program hodowlany.

Hodowla Ziemniaka Zamarte prowadzi nie tylko działania na rzecz rozwoju nowych odmian ziemniaka, ale również posiada prężnie funkcjonujące gospodarstwo rolne, z nowoczesną bazą magazynową dla zbóż, rzepaku i roślin strączkowych. Wyposażenie obiektów w kompletny park maszynowy do wstępnego, jak i dokładnego czyszczenia, a także zaprawiarek i urządzeń pakujących pozwoli na produkcję materiału nasiennego najwyższej jakości.

 Osiągnięcia hodowlane na przestrzeni lat - opis

Krótka historia firmy: