Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż używanego sprzętu rolniczego

„Hodowla Ziemniaka Zamarte” Sp. z o.o. Grupa IHAR ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż używanego sprzętu rolniczego

1. Wózek widłowy Rak 7B spalinowy, 1989 r.

2. Wózek widłowy spalinowy RAK, 1990 r.

3. Ciągnik z kabina C-360 BDH 6306, 1985 r.

4. Przyczepa 6t, 1987 r.

5. Sortownik, 1997 r.

6. Agregat uprawowo-siewny, 2008 r.

7. Siewnik zbożowy NS2145V 37EU, 2006 r.

8. Kopaczka rzędująca RL-1500 Grime, 2000 r.

9. Kopaczka rzędująca Grime, 1997 r.

10. Deszczownia szpulowa, 1995 r.

11. Kombajn Bolko, 2005 r.

12. Kombajn do zeimniaków Bolko, 2014 r.

13. Prasa zwijająca Z-276 rolująca, 1998 r.

14. Kosiarka rotacyjna Z-105/1 1,65 Mewa, 2007 r.

15. Rozrzutnik obornika, 1978 r.

16. Rozsiewacz nawozu N-052 Orion – 12000 kg, 2003 r.

17. Kosz zasypowy, 1993 r.

18. Kosz zasypowy, 1993 r.

19. Przenośnik taśmowy do okopowych, 1979 r.

20. Napełniacz kontenerów, 1981 r.

21. Napełniacz kontenerów prototyp

22. Napełniacz kontenerów, 1981 r.

23. Waga do workowania ziemniaków

24. Waga do workowania ziemniaków

25. Taśmociag

26. Beczkowóz

27. Podbieracz do ziemniaków, 1998 r.

 

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w terminie do 14.11.2018 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg” na adres:

„Hodowla Ziemniaka Zamarte” Sp. z o.o. - Grupa IHAR

Zamarte, ul. Parkowa 1, 89-430 Kamień Krajeński

Za datę złożenia uważa się wpływ do sekretariatu Spółki.

Oferta powinna zawierać podstawowe dane o oferencie, oferowaną cenę netto, do której zostanie doliczony podatek VAT i sposób zapłaty.

Oferowany sprzęt można oglądać w Zamartem i Nieżychowicach od dnia ukazania się ogłoszenia do 14.11.2018 do godz. 14:00 r. Tel. kontaktowy: 511 133 437, oraz 693 658 448.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.11.2018 o godz.10:00 r. w Zamartem.

Oferent zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub prawo zamknięcia lub unieważnienia przetargu bez wyboru którejkolwiek z oferty.