Nowości odmianowe 2016

 

W 2016 roku COBORU zarejestrowało 9 nowych odmian ziemniaka, w tym 4 z Hodowli Ziemniaka Zamarte.

Poniżej przedstawiamy, krótką charakterystykę naszych nowych odmian.

Tacja

Odmiana bardzo wczesna (dojrzałość po około 87 dniach wegetacji), jadalna, w typie kulinarnym B i zawartości skrobi około 12,3 % oraz dobrym smaku. Miąższ jasnożółty do żółtego, nie ciemnieje po ugotowaniu. Bulwy okrągłoowalne o wyjątkowo dobrej regularności kształtu, bardzo płytkich oczkach i gładkiej skórce co czyni je bardzo atrakcyjnymi pod względem wizualnym. Osiąga plon na poziomie 100% wzorca w terminie 40 dni od wschodów. Plon po zakończeniu wegetacji na poziomie 92% wzorca.

Charakteryzuje się brakiem skłonności do powstawania wad miąższu i dość dużą odpornością na parcha zwykłego. Odporna na wirusa Y w stopniu 8 (wysoko odporna). Odporna na mątwika Globodera rostochiensis – patotyp Ro1 i raka ziemniaczanego Synchytrium endobioticum - patotyp D1.

Lawenda

Odmiana wczesna (dojrzałość po około 90 dniach wegetacji), jadalna o różowej skórce. Miąższ żółty, po ugotowaniu nie ciemnieje. Odmiana w typie kulinarnym B, o dobrym smaku i zawartości skrobi ok. 13,3 %. Bulwy dość duże, okrągłoowalne, o płytkich oczkach, gładkiej skórce i dość regularnym kształcie. Plon bulw po zakończeniu wegetacji - około 105% wzorca. Pomimo swojej wczesności odmiana charakteryzuje się dość długim okresem spoczynku. Odporna na wirusa Y w stopniu 8 (wysoko odporna). Odporna na mątwika Globodera rostochiensis – patotyp Ro1 i raka ziemniaczanego Synchytrium endobioticum patotyp D1.

Lech

Odmiana średniowczesna (około 108 dni wegetacji), jadalna. Bulwy średniej wielkości, okrągoowalne o regularnym kształcie, bardzo płytkich oczkach i bardzo gładkiej, różowej skórce. Odmiana w typie konsumpcyjnym B-BC, o bardzo dobrym smaku i zawartości skrobi około 14,5 %. Miąższ jasnożółty, nie ciemnieje po ugotowaniu. Osiąga plon na poziomie 96 % wzorca. Charakteryzuje się dość dużą odpornością na parcha zwykłego. Odporna na wirusa Y w stopniu 8 (wysoko odporna). Odporna na mątwika Ro1 i raka patotyp D1.

Aldona

Odmiana średniowczesna (około 114 dni wegetacji), jadalna. Tworzy bulwy grube, okrągłe do okrągłoowalnych o dość płytkich oczkach i gładkiej skórce. Odmiana w typie konsumpcyjnym B, o dobrym smaku i zawartości skrobi około 12,5 %. Miąższ jasnożółty, tylko nieznacznie ciemnieje po ugotowaniu. Odmiana ta plonuje bardzo wysoko, na poziomie 110 % wzorca. Odporna na wirusa Y w stopniu 8 (wysoko odporna). Odporna na mątwika Ro1 i raka - patotyp D1.

 

Jednocześnie informujemy, iż z doboru odmian usunięte zostały dwie z naszych odmian - Tetyda oraz Hubal. Ich namnażanie oraz dystrybucja nie będą już kontynuowane.